Beslut: Fastställande av ordförandebeslut 2020-12-02 gällande särskilt boende, LSS-boende, allaktivitetshus, träffpunkt.

Det råder fortsatt allmän smittspridning av covid-19 i samhället, det är extra viktigt att skydda de mest utsatta grupperna. Sjukvården är också hårt ansatt av ökat antal inneliggande patienter med covid-19.

Med anledning av ovanstående beslutade ordförande:

  • Att upphäva besöksförbudet på det särskilda boendet/äldreboendet i Algutsboda
  • Att allaktivitetshusen fortsatt är stängda för externa besökare, beslutet gäller till och med 2020-12-18
  • Att Träffpunkten i Lindås fortsatt är stängda för externa besökare, beslutet gäller till och med 2020-12-18
  • Att avråda från alla icke nödvändiga besök på de särskilda boendena/äldreboendena, beslutet gäller till och med 2020-12-18
  • Att avråda från alla icke nödvändiga besök på LSS-boenden där äldre och sköra bor, beslutet gäller till och med 2020-12-18
  • Att förlänga KN 2020-11-13 §57 till och med 2021-01-31

Inom omsorgen bor och träffas många människor inom riskgrupp för covid-19. Det finns också ett behov av att låta omsorgen fokusera på kärnuppdraget och ge personalen förutsättningar att jobba smittskyddssäkert med de brukare som finns i verksamheten.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 10,
e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Dela sidan på sociala medier

Till toppen