Beslut: Alla bibliotek i Emmaboda stängs tillfälligt till den 24 januari

Det allmänna smittläget, rörande Covid-19, är allvarligt i Emmaboda kommun. Det är av stor vikt att smittspridningen dämpas, för att påverkan på hälso- och sjukvård, omsorg och samhället i stort inte ska bli för stor. Därför hålls alla bibliotek stängda mellan den 21 december till 24 januari 2021.

Fredagen den 18 december meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten nya, skärpta, rekommendationer. En av skärpningarna berörde biblioteken.

Beslutet är fattat som ett ordförandebeslut, utefter ny nationella råd. Beslutet ska behandlas av Krisledningsnämnden i januari 2021. Huvudbiblioteket öppnas åter igen den 25 januari 2021 men det inte är tillåtet att vistas där för annat än att hämta och återlämna material.

Skolbiblioteken är fortsatt öppna.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Dela sidan på sociala medier

Till toppen