Beslut: Emmaboda Bad- och Träningscenter stängs helt mellan 21 december till den 24 januari 2021

Det allmänna smittläget, rörande Covid-19, är allvarligt i Emmaboda kommun. Det är av stor vikt att smittspridningen dämpas, för att påverkan på hälso- och sjukvård, omsorg och samhället i stort inte ska bli för stor. Emmaboda Bad- och Träningscenter håller helt stängt från och med 2020-12-21, till och med 2021-01-24 även simundervisning för barn och unga födda 2005 eller senare men undantag för skolans simundervisning.

Fredagen den 18 december meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten nya, skärpta, rekommendationer. En av skärpningarna berörde simhallar och gym.

Beslutet är fattat som ett ordförandebeslut, utefter ny nationella råd. Beslutet ska behandlas av Krisledningsnämnden i januari 2021.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Dela sidan på sociala medier

Till toppen