Beslut: Fortsatt fjärrundervisning på Vilhelm Mobergsgymnasiet

Det allmänna smittläget, rörande covid-19, är allvarligt i Emmaboda kommun. Det är av stor vikt att smittspridningen dämpas, för att påverkan på hälso- och sjukvård, omsorg och samhället i stort inte ska bli för stor.

Fredagen den 18 december meddelade Regeringen och Folkhälsomyndigheten nya, skärpta, rekommendationer. En av skärpningarna berörde gymnasiet.

Med anledning av ovanstående beslutar undertecknad:

  • Normen är 100% distans/fjärrundervisning för ungdomsgymnasiet
  • lntroduktionsprogram, särskola o dyl. undantaget
  • Undantag för prov, praktiska moment eller liknande
  • Undantag för andra anledningar (likt idag)

Beslutet är fattat som ett ordförandebeslut.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Dela sidan på sociala medier

Till toppen