Emmaboda kommun erbjuder fortsatt stöttning av det lokala näringslivet samt hyresrabatt

Förutom den stöttning som krisledningen tog beslut om den 19 november 2020 erbjuds företag som är hyresgäster* hos Emmaboda kommun, Emmaboda Bostads AB och EMFAB hyresrabatt.

Företag som är hyresgäster i verksamhetslokaler hos Emmaboda kommun, Emmaboda bostads AB, EBA och Emmaboda fastighets AB, EMFAB: s och ingår i av Regeringen utpekade covid-19 drabbade branscher* kan ansöka om en 50% rabatt på hyran för perioden januari-mars 2021. Villkor för att beviljas stödet är att EU-kommissionen godkänner Regeringens förslag om hyresrabatt med 50% till företag i av Regeringen utpekade branscher*.

*detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

a) Om kund begär anstånd kommer Emmaboda Energi och Miljö AB/ Emmaboda Elnät AB vara lyhörda för att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och fjärrvärme. Betalningstid får maximalt omfatta 180 dagar.

b) Om kund begär anstånd kommer Emmaboda kommun vara lyhörd för att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter gällande tillstånd och tillsyn. Betalningstid får maximalt omfatta 180 dagar.

c) Om kund begär anstånd kommer Emmaboda kommun, EMFAB och EBA vara lyhörda för att förlänga betalningstider på hyra i lokaler för företag där kommnen/kommunala bolagen är hyresvärd. Gäller verksamhetslokaler. Betalningstid får maximalt omfatta 180 dagar.

d) Nytt anstånd kan ej beviljas på tidigare beviljat anstånd gällande punkt a-c

e) Kommunen kommer att vara lyhörd för önskemål om förkortad betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen.

f) Kommunen fortsätter med tjänsten ”företagslots”.

Beslutet om hyresrabatt gäller från och med 2021-01-01 till och med 2021-03-31. Övriga åtgärder förlängdes samtidigt till 2021-03-31.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen