Hälsoskyddsavgift för 2021 efterskänks

Hälsoskydd omfattar bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Men även lokaler för hygienisk behandling som till exempel fotvård, tatuering eller piercing.

I anledning av tillsynen tar kommunen ut avgifter för hälsoskyddet enligt fastställd taxa. Krisledningsnämndens beslut att efterskänka hälsoskyddsavgiften för 2021 gäller inte för verksamhet inom kommunkoncernen som debiteras hälsoskyddsavgift.

Dela sidan på sociala medier