Bjurbäcksskolan 7-9 har fjärrundervisning vecka 19

Bjurbäcksskolan 7-9 ska bedriva fjärrundervisning under vecka 19 2021 (10/5-12/5-2021. )

Årskurs 6 ska ha fjärrundervisning, från respektive skola, tisdag förmiddag 11/5-2021.

Emmaboda Fritidsgård ska bedriva verksamheten utomhus under vecka 19 2021.

Efter rekommendation och samråd med Smittskyddet Kalmar län har krisledningsnämndens ordförande beslutat att årskurs 7-9 fortsätter med fjärrundervisning under vecka 19.

Fjärrundervisningen motiveras dels med att Smittskyddet ska hinna göra smittspårning innan eleverna (och personal) träffas igen, men också för att utnyttja att vecka 19 är en kortvecka och därmed kan sammanlagd tid då elever och personal inte träffas bli lång, utan att särskilt många skoldagar påverkas.

Fritidsgården fyller alltjämt en viktig sociala funktion, därför är det inte att rekommendera att denna verksamhet stängs. Däremot föreslås att denna verksamhet bedrivs utomhus under vecka 19, också för att öka effekten av fjärrundervisningen.

Beställning av matlåda

Johan Jonsson (C), ordförande Krisledningsnämnden Emmaboda kommun.

Medskick från Emmaboda kommuns stabsfunktion:

  • Vi vill uppmana elever och vårdnadshavare att hjälpa oss att få full effekt av ovanstående åtgärder. Tänk därför på att inte träffa vänner/klasskompisar inomhus under denna tidsperiod.
  • Vi vill också uppmana alla att följa de rekommendationer som finns för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Dela sidan på sociala medier