Bjurbäcksskolan F-3 har distansundervisning måndag 10/5- onsdag 12/5 -2021

Fredagen den 7 maj hade Bjurbäcksskolan F-6 mycket hög frånvaro av elever, samt flertalet bekräftade fall av Covid-19 bland både elever och personal. Under söndagen (9/5) har också konstaterats att frånvaron av lärare i F-3 kommer bli mycket hög under vecka 19 (10/5-12/5) -2021. Därför beslutar krisledningsnämnden att distansundervisning ska ske 10-12 maj för Bjurbäcksskolan F-3.

Undervisning i F-3 på Bjurbäcksskolan är inte möjlig att bedriva under vecka 19-2021 utan att blanda klasser och årskurser. Att blanda dessa klasser och årskurser (plus den blandning av personal som detta innebär) är utifrån rådande smittläge i dessa grupper inte försvarbart.

Matlådor beställs genom www.emmaboda.se

Dela sidan på sociala medier