Socialförvaltningens arbete mot coronaviruset covid-19

Vi är just nu inne i en unik situation. Covid-19 är en smitta som påverkar hela samhället. Statistik från andra länder visar att smittan är särskilt allvarlig för de som är äldre.

Socialförvaltningen arbetar intensivt med att minimera risken för smittspridning och säkerställa att enskilda som har stöd från socialförvaltningen fortsätter att få det. Vi säkerställer också att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon enskild som har stödinsatser från socialförvaltningen.

Vi förstår att det innebär en påfrestning för enskilda och anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rutiner och riktlinjer från Region Kalmar.

Observera att smitta omfattas av patientsekretessen! Socialförvaltningen uttalar sig därför inte om enskilda personers hälsotillstånd.

Vad gör vi för att minimera smittspridning?

  • Besöksförbud råder på våra särskilda boenden inom äldreomsorgen och till bostäder inom funktionsstödsområdet där det bor äldre och sköra personer.
  • Vi förstärker information om basala hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning.
  • Instruktion till medarbetare med luftvägsymptom, även lindriga, att stanna hemma.
  • Allaktivitetshusen är stängda. Vissa aktiviteter kan komma att ordnas utomhus.
  • Vi förbereder en särskild enhet för vård- och omsorg av personer med covid-19 för att minska risken för smittspridning. Det kan röra sig om personer som vi stödjer och som bor i särskilt boende eller ordinärt boende, men också personer som skrivs ut från sjukhusvård.

Vad kan du som anhörig och/eller närstående göra?

Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.

Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Från och med vecka 17 kommer det att vara möjligt att boka samtalstider.

För mer information om digitala möten

Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, som gör digitala möten möjliga.

Socialförvaltningen har köpt in ett antal iPads med SIM-kort till verksamheterna med syfte att hjälpa enskilda att hålla kontakt med nära och kära.

Hör av dig om du har frågor

Undrar du över något och/eller känner oro, tveka då inte att höra av dig till ansvarig enhetschef. Vi gör allt för att den här situationen ska påverka dig och dina anhöriga så lite som möjligt.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen