Byte av trygghetslarm

Under september och oktober månad kommer alla trygghetslarm att bytas ut mot ett nytt. Trygghetslarmet har samma funktion som innan.

Installationen utförs av socialförvaltningens egen personal och kommer i möjligaste mån utföras då vi ändå har besök hos de personer som har hemtjänst/boendestöd, övriga kontaktar vi för att avtala en tid då vi kan komma.