Emmabodaprocessen - ungdomsjobb

Nu ger Emmaboda kommun dig upp till 25 år, som är utan sysselsättning, chans till ett ungdomsjobb inom ramen för Emmabodaprocessen. Emmabodaprocessen är en metod som erbjuder dig en väg till att hitta din egen försörjning.

Ungdomsjobb är en arbetsmarknadsinsats som ger dig möjlighet att testa ett yrke och att skapa eller utveckla din anknytning till arbetslivet i någon av kommunens verksamheter. Ett Ungdomsjobb innebär att du kan få en anställning på 3 till 6 månader med minst 50 % omfattning.

Under anställningen får du möjlighet att vara delaktig i arbetsplatsens uppdrag, arbetssätt och arbetsuppgifter. Vidare är det en möjlighet för dig att få lära känna vår organisation. Förhoppningsvis kan vi bidra till att inspirera och motivera dig till fortsatt utbildning och utveckling i arbetslivet.

Möjliga arbetsuppgifter

Kommunen är en stor arbetsgivare med olika yrkes- och arbetsområden, därför kommer platser för ungdomsjobb exempelvis att finnas inom:

Omsorgsarbete inom hemtjänst eller särskilt boende: Stötta personer i deras vardag

  • Kost: Vara behjälplig i kök, baka, tillreda mat, diska, lägga upp mat, packa varor och städa
  • Lokalvård: Städa lokaler
  • Vaktmästeri: Reparera och underhålla, flytta möbler
  • Administrativt stöd: Vara behjälplig kring administrativa uppgifter på till exempel kontor
  • Miljö, park och naturvård: Arbete utomhus med exempelvis renhållning eller röjning
  • För- och grundskola: Olika uppgifter såsom att sortera material, städa och arbeta i barngrupper eller klasser
  • Frilufts- och kulturverksamhet: Inom kommunen aktiva verksamheter såsom exempelvis design och återbruk och grön näring

Viktigt att tänka på

Redan under ansökningstiden vill vi att du beställer ett utdrag ur polisens belastningsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. då detta kan komma att krävas inom vissa arbetsområden. Utdraget ska tas med i ett oöppnat kuvert och lämnas till din handledare din första arbetsdag för att anställningen ska kunna starta.

När du ansöker fyller du i en kort presentation om dig själv samt önskemål om inom vilket område du vill jobba. Vi ser gärna att du skickar både CV och personligt brev i samband med din ansökan. Vi kan dock inte garantera placering inom ditt/dina val. Vi kallar till intervjuer löpande och en eventuell anställning kan komma att påbörjas omgående.

Ungdomsjobb anordnas av Emmabodaprocessen som är en metod framtagen för att göra vägen till egen försörjning så enkel och tydlig som möjligt. Om du under tiden som du är anställd på ungdomsjobb får ett reguljärt arbete på arbetsmarknaden eller börjar studera, ska du avsluta ditt ungdomsjobb.

Kvalifikationer

För att få möjlighet till ett ungdomsjobb inom Emmabodaprocessen måste du vara folkbokförd i Emmaboda kommun, vara under 25 år samt sakna sysselsättning.

Inom vissa av våra verksamheter kan det krävas körkort samt goda kunskaper i data och det svenska språket.

Kontaktuppgifter

Oscar Winsth, Ungdomskoordinator
oscar.winsth@emmaboda.se, 0471-24 96 71

Till toppen