Förändringar på Näringslivskontoret

Efter dryga 10 år som näringslivsutvecklare i kommunen slutar Ann-Christine Torgnyson och börjar en nyinrättad tjänst som projektutvecklare i kommunchef Anders Svenssons stab på kommunledningskontoret.

- Jag har känt en tid att det skulle vara spännande att göra något nytt. Under tiden på Samhällsutvecklingsavdelningen har jag glidit över mer och mer till utveckling på en övergripande nivå. Näringslivsperspektivet kommer jag alltid att ha med mig och i denna roll får jag vara med och bidra till Emmaboda kommun och vår gemensamma utveckling på ett nytt sätt, avslutar Ann-Christine.

För att inte arbetet med näringslivsfrågor ska stanna upp helt, kommer övergången till de nya arbetsuppgifterna att ske succesivt. Planen är att en ny näringslivsutvecklare ska rekryteras under våren.

Till toppen