Sammanfattande omdöme

Emmaboda tappar lite i mätning

Svenskt Näringsliv presenterade idag det sammanfattande omdömet på företagsklimatet. I 2024 års mätning hamnar Emmaboda kommun på 2,91 jämfört med förra årets 3,03.

I mätningen får företagen bland annat svara på frågor om kontakter med kommunen, myndighetsutövning, dialog med mera. Snittet för alla kommunerna är i år 3,47. Den större rankningen publiceras i september.

- Vi jobbar på att förbättra dialogen med företagen genom mer nätverksträffar och inom kort ska vi ha näringslivssafari. Dessutom har vi infört en e-tjänst för företagslots och vi arbetar för att minska handläggningstiderna, säger Roger Steen, näringslivschef Emmaboda kommun.

På frågan ” Lätt att komma i kontakt med handläggare” förbättrar sig Emmaboda jämfört med föregående år (4,71 mot 4,55). Rikssnittet ligger här på 4,19.

- Det är mycket positivt och ett kvitto på vi har förbättrat dialogen, säger Roger.

Handläggare kontakt
Roger Steen, näringslivschef