Information till företag från Emmaboda kommun och kommunbolag

Med anledning av Covid-19 Corona virusutbrottet vill vi informera om beslut och riktlinjer som tagits i Emmaboda kommun och kommunens bolag för att minska spridningen av viruset. Vi har också valt ut information från samverknspartners och nationella myndigheter och organsiationer som berör näringslivet.

INFORMATION FRÅN EMMABODA KOMMUN OCH KOMMUNBOLAG


NÄRINGSLIVSKONTORET

Näringslivsutvecklare och kommunalråd genomför planerade företagsbesök och planerar för nya. Men självklart är det ni företagare som avgör om ni vill att vi ska komma.
Övriga sammankomster (med fler deltagare) är vi mer restriktiva med. Emmaboda kommuns krisledningsnämnd beslutade fredagen den 13 mars om att uppmana CSO att ställa in planerade nätverksträffar. Det innebär i praktiken att vi på näringslivskontoret inledningsvis inte planerar och genomför aktiviteter själva eller tillsammans med samverkanspartners under mars-april.

BYGG- OCH MILJÖKONTORET

Bygg- och miljöenheten kommer inte att göra några inspektioner inomhus, endast vid akut behov t.ex. livsmedelsförgiftning, smittskydd, olycka.

Arbete och inspektioner som kan ske utomhus som t ex inventera, handlägga enskilda avlopp fortsätter som tidigare.

BILDNINGSKONTORET

Högstadiet skjuter upp Prao för årskurs 8 nästa vecka 23-27 mars. Information går nu ut till företag och de som skulle ta emot praktikanter.

MÖJLIGHETERNAS HUS

Secondhand-butiken har stängts för besökare/kunder.
Inga externa besök tillåts i kontorslokalerna.
Öppet som vanligt på Återvinningscentralen och Vissefjärda pall.

EMMABODA ENERGI OCH MILJÖ

Har stängt kundtjänst för externa besökare. Nås via telefon och mail.

RÄDDNINGSFÖRBUNDET EMMABODA-TORSÅS

Räddningsstationen tar inte emot besök av utomstående om det inte är absolut nödvändigt.
Externa utbildningar skjuts upp tillsvidare.
Tillsyn och brandskyddskontroll hanteras som vanligt men med extra hänsyn till att hålla avstånd (minst 1 m) och god handhygien.
Vid automatlarm och utryckning arbetar man för att exponera så få som möjligt.


INFORMATION FRÅN SAMVERKANSPARTNERS KRING LOKALA ARRANGEMANG OCH AKTIVITETER

En mängd aktiviteter och träffar ställs nu in med anledning av Covid-19 Coronaviruset. Här informerar vi om lokala aktiviteter som vi tidigare har marknadsfört och som nu ställts in eller som har fått ändrade förutsättningar.

CENTRUM SYDOST

Nätverksträffarna den 24 mars och 21 april ställs in. Stämman i april skjuts fram.

FÖRETAGARNA I EMMABODA

Volvo-träffen hos Liljas den 2 april är inställd. Företagarna återkommer med nytt datum när de vet mer.

STYRELSEAKADEMIEN SYDOST

Lunchträffen den 7 april är inställd.

LÅNGASJÖ VÄXTHUS

Invigningen av Långasjö växthus den 18 april, där även Emmaboda och Torsås kommuner, Möjligheternas hus och Vågen skulle ha medverkat, ställs in.

SKOG & TRAKTOR

Skog & Traktormässan flyttas från 8-9 maj till den 11-12 september.

NYSTARTSRÅDGIVNING

Vår samverkanspartner Nyföretagarcentrum Kalmarsund erbjuder rådgivning som tidigare. För de som önskar erbjuds rådgivning per telefon. Boka möte via denna länk Länk till annan webbplats.


BRA OCH VIKTIGA LÄNKAR TILL NATIONELLA MYNDIGHETER

Allt händer väldigt snabbt vad gäller Covid-19 Coronaviruset och det är bra att hålla koll på de olika myndigheternas hemsidor. Här nedan har vi samlat användbar information för näringslivet.

VERKSAMT- Samlad information från myndigheter

REGERINGEN – stöd och krispaket

Information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du på länken. Länk till annan webbplats.

ALMI – utökade lånemöjligheter och rådgivning i kristider

Regeringen ger Almi nytt soliditetsmål för att möjliggöra utökade lånemöjligheter där drabbade branscher/företag särskilt ska prioriteras.

Almi har 40 kontor står redo med all sin kompetens och expertis. Kontaktinfo får du genom kundtjänst på tel 0771-55 85 00 eller på almi.se Länk till annan webbplats.. Almis sida uppdateras kontinuerligt Information med anledning av coronaviruset Länk till annan webbplats..

Almis tre viktigaste råd till dig som är företagare:
1. Upprätta en handlingsplan
2. Säkerställ din likviditet
3. Frisk personal – se digitaliseringens möjligheter
Mer utförlig information om dessa råd hittar du här. Länk till annan webbplats.

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN - information och rekommendationer

Folkhälsomyndighetens aktuella information Länk till annan webbplats. och rekommendationer.
Funderar du på om du kan/ska genomföra ett evenemang med under 500 personer? Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett verktyg riskbedömning för arrangörer av evenemang finns på länken Länk till annan webbplats..

ARBETSMILJÖVERKET

För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen läs mer Länk till annan webbplats..

SVENSKT NÄRINGSLIV

Här hittar du aktuell information från Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats..
För arbetsrättsliga frågor - Se respektive medlemsorganisation på följande länk Länk till annan webbplats..
F-plus Länk till annan webbplats. – nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv. Ett sätt att hålla sig uppdaterad kring nyhetsläge.


Till toppen