Avgifter för kontroll av livsmedelsverksamheter

Bygg- och miljönämndens kontroll av livsmedelsverksamheter ska bekostas helt av avgifter. Kommunen är skyldig att ta ut dessa avgifter men de får inte vara högre än vad det kostar att genomföra kontrollen.

Exempel på olika tillfällen där avgift tas ut är:

  • registrering av livsmedelsanläggning.
  • registrering av dricksvattenanläggning.
  • en årlig kontrollavgift för regelbundna kontroller av en livsmedelsverksamhet. Avgiftens storlek beror på vilken slags verksamhet det är och hur den sköts.
  • en årlig kontrollavgift till den som är ansvarig för en vattenanläggning. Avgiften beror på vattnets kvalitet och mängden vatten som tas ur brunnen.
  • en avgift när bygg- och miljöenheten hittar brister vid ett besök och bedömer att en extra kontroll måste göras.
  • en extra avgift för att kontrollera befogade klagomål och matförgiftningar.

Dela sidan på sociala medier

Till toppen