Europaparlamentsvalet 2019

Europaparlamentsvalet 2019

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Här hittar du information om valet 2019. Val till Europaparlamentsvalet sker vart femte år.

Valnämnden i Emmaboda kommun ansvarar för planering och genomförande av valen i kommunen.

Har du frågor om valet?

Tommy Persson, telefon 0471-24 90 56, e-post: tommy.persson@emmaboda.se

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att länsstyrelsen ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och rådgivande nationella folkomröstningar.

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen. Du har rösträtt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Därför ska du rösta

Sverige är ett demokratiskt land där vi har möjligheten att påverka och förändra framtiden samt samhället. Sverige är även en av medlemmarna i EU (Europeiska Unionen).

Det är vår medborgerliga rättighet och skyldighet att vara med och påverka och förändra vår framtid. Genom att använda vår rösträtt har vi möjligheten att påverka samhället i alla politiska frågor.

Genom att rösta engagerar du dig också i vem som ska företräda dig och dina åsikter i Euopaparlamentet.

I ett riktigt demokratiskt samhälle är vi alla med och bestämmer samt påverkar framtiden oavsett ursprung, kön, religion eller ålder. Bli delaktig i samhället, gör din röst hörd, engagera dig och rösta.

Olika sätt att rösta

I vallokal på valdagen

Som väljare är du knuten till ett geografiskt område som kallas valdistrikt. Det är din folkbokföringsadress som styr vilket valdistrikt du tillhör.

Från utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller konsulat. För att brevrösta behöver du ett särskilt material. Materialet finns färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, blanka valsedlar, ytterkuvert och omslagskuvert. På de blanka valsedlarna kan du själv skriva partiets namn. Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten, en kommun, en svensk ambassad eller ett konsulat.

I förtid

Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i hela landet om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen. Datum för förtidsröstning inför EU-valet kommer senare.

Med bud eller ambulerande röstmottagare

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe kan begära att få sin röst hämtad av ambulerande röstmottagare.