Frågor och svar om valet

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring valet.

Får jag rösta i valet till Europaparlamentet?

Ja, om du är 18 år senast på valdagen, svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

Var kan jag rösta?

På det röstkort som du får hem i brevlådan står i vilken vallokal du kan rösta på valdagen. Om du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Du kan också förtidsrösta i någon av de särskilda vallokalerna för förtidsröstning. Lär mer om våra valdistrikt och vallokaler/förtidsröstning

Vad är ett röstkort? När ska jag använda det?

Röstkort skickas till alla som har rösträtt. Röstkortet innehåller information om din vallokals adress och öppettid. Dessutom står vilka val du har rösträtt i.

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i en röstningslokal. Det är inget krav att du ska ta med röstkortet när du röstar i din vallokal eller på en utlandsmyndighet men det underlättar arbetet för röstmottagarna.

Måste jag visa legitimation när jag röstar?

Du måste styrka din identitet för att få rösta. Du kan styrka din identitet på tre sätt:

  1. Vara känd av röstmottagaren
  2. Visa ID-handling
  3. Någon annan person går i god för din identitet. Då måste den som går i god visa sin ID-handling. Personnumret på den som går i god skrivs ned i röstlängden.

Vad gör jag om jag inte fått något röstkort eller om röstkortet kommit bort?

Då kan du få ett nytt från Valmyndigheten, länsstyrelsen eller kommunen.

Hur röstar jag i vallokal på valdagen?

Din vallokal är bara öppen på valdagen. Uppgifter om din vallokal står på ditt röstkort. Du måste styrka din identitet för att få rösta.

I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Du gör i ordning din röst bakom en valskärm och lämnar sedan över din röst till röstmottagarna. De antecknar i röstlängden att du har röstat och lägger ner din röst i valurnan. Läs mer om att rösta i vallokal härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur röstar jag om jag inte kan rösta i min vallokal på valdagen?

Då kan du förtidsrösta i en röstningslokal var du vill i Sverige. Förtidsröstning är det som tidigare kallades poströstning.

Du kan precis som tidigare förtidsrösta 18 dagar före valet. En röstningslokal kan till exempel vara kommunhuset, en skola eller ett bibliotek. Du måste ta med dig röstkort och id-handling. Läs mer om att förtidsrösta härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur röstar jag om jag inte själv kan ta mig till en lokal?

Om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal, eller intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt, kan du rösta med bud. Läs mer om budröstning härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur gör jag för att personrösta?

Du röstar i första hand på ett parti. Om du vill kan du också sätta ett kryss på valsedeln för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du får bara kryssa för en person. Läs mer om personröstning härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer om jag stryker ett eller flera kandidatnamn på en valsedel?

Det saknar betydelse om du har strukit över ett eller flera kandidatnamn på en valsedel. Valsedeln räknas som om strykningen aldrig har gjorts.

Får jag kryssa för mer än en kandidat på valsedeln?

Nej, du kan bara personrösta på en kandidat. Om du sätter två eller fler kryss räknas din röst som en röst på partiet, inget av personkryssen räknas.

Får jag själv skriva till kandidatnamn på en valsedel?

Ja, på partivalsedel kan du personrösta på det parti som har kandidater som har lämnat samtycke senast fredag före valdagen. Du kan även personrösta på en blank valsedel. Det är de partier som har kandidater som har lämnat samtycke. Då måste du skriva både partinamn och kandidatens namn. Mer information om att rösta på parti och person på Valmyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad finns det för olika typer av valsedlar?

Valsedlarna är vita för val till Europaparlamentet.

Det finns tre olika typer av valsedlar:

  • Namnvalsedel = valsedel tryckt med partiets namn och dess kandidater.
  • Partivalsedel = valsedel tryckt med enbart partinamn.
  • Blank valsedel = valsedel utan tryckt partibeteckning och kandidatnamn. De blanka valsedlarna är till för att väljaren ska kunna skriva dit ett partinamn. Om ett partinamn skrivs till så blir valsedeln en giltig röst på det partiet. Om den blanka valsedeln används som den är så räknas den som en ogiltig valsedel. I valresultatet redovisas hur många som har röstat blankt.

Vad är de blanka valsedlarna till för?

De blanka valsedlarna är till för att väljaren ska kunna skriva dit ett partinamn. Om ett partinamn skrivs till så blir valsedeln en giltig röst på det partiet. Om den blanka valsedeln används som den är så räknas den som en ogiltig valsedel. I valresultatet redovisas hur många som har röstat blankt.

Var kan jag läsa mer om valet till Europaparlamentet 2019?

Du hittar mer information om valet till Europaparlamentet 2019 på Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster