Hållbar hälsa och miljö

Hållbar Hälsa och Miljö har som övergripande mål är att göra Emmaboda till en hälsokommun för alla. Folkhälsa handlar om att se till hela befolkningens hälsotillstånd både fysiskt och psykiskt. 

Åtgärder för att nå målet ska helt och hållet ske i de verksamheter som finns på orten - kommunala förvaltningar och bolag, skolor, företag, föreningar och institutioner.

Hållbar Hälsa Miljö ska främst bidra med kunskap och engagemang. Kommunstyrelsen ansvarar för hälso- och miljöarbetet i kommunen.

Till gruppen Hållbar Hälsa Miljö utses politiker från alla nämnder och partier. Även landstinget utser en representant. Tjänstemän från förvaltningarna förbereder förslag till aktiviteter utifrån en handlingsplan.

Det kan vara information och utbildning eller annat stöd för att komma igång med satsningar på friskvård, integrering, tryggare skolmiljö, energieffektivare kommunikationer eller bättre cykelvägar.

Folkhälsa handlar om att se till hela befolkningens hälsotillstånd både fysiskt och psykiskt. En god folkhälsa bör således innebära att hälsan både är så god och jämlik som möjligt bland invånarna.

Till toppen