Dela sidan på sociala medier

Krisberedskapsveckan 8-14 maj

Samhällsstörningar, kriser uppstår oavsett om vi vill eller inte. Att förbereda sig inför dessa är viktigt, både som enskild och organisation. Ett led i förberedelser genomförs nästa vecka.

I samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) arrangeras Krisberedskapsveckan. Syftet med veckan är att medvetandegöra människor om risker i samhället och vad man bör göra för att öka sin egen beredskap för att klara sig bättre vid en samhällsstörning.

Emmaboda kommun kommer synas med roll-up, krislåda på Bjurbäcksskolan 7-9 och vårt besökscenter och Emmaboda bibliotek. På dessa tre platser finns en ny och lokalt anpassad krisfolder. Under veckan ska vi visa korta filmer om krisberedskap på kommunens webbplats och sociala medier.

Lördagen den 13 maj mellan klockan 9 till 14 informerar Emmaboda kommun, och Emmaboda Energi, Räddningstjänsten och Frivilliga Resursgruppen (FRG) förevisar material om krisberedskap på Vissefjärda marknad. Välkomna!