Eldningsförbudet är upphävt i Emmaboda

Länsstyrelsen tog i samråd med räddningstjänsten beslut att upphäva eldningsförbudet. Beslutet gäller från och med idag 6 maj klockan 12.