Krisberedskapsveckan - Hur är din hemberedskap?

En samhällskris är något som gör att vardagen inte kan fungera som den ska eller försvinner helt. En samhällskris kan till exempel utlösas av en cyberattack, naturkatastrof eller terroristattack.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) menar att Sverige är ett tryggt land att leva i, men att vi inte är immuna.

Det finns fyra faktorer som är extra viktiga att tänka på mat, vatten, värme och kommunikation.

Exempel på saker att införskaffa:

  • Transistorradio
  • Kontanter
  • Frysta vattenflaskor