Krisberedskapsveckan - Kommunikation

Vid en uppstående kris menar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att kommunikation är något av det viktigaste vi har. Ett kommunikationsverktyg som når hela världen är Internet.
De flesta invånare använder Internet dagligen.

Att dela med sig av en händelse är idag bara ett knapptryck bort. Kanske har du hört talas om falska nyheter eller ”Fake News”? MSB menar att falska nyheter kan påverka vår styrka att försvara vårt land. Tänk därför en extra gång, innan du sprider någonting vidare.

Att tänka på:

  • Varför skrivs detta?
  • Vem står bakom meddelandet?
  • Vad är deras syfte med att sprida detta vidare?

Kolla även om det finns källor som skrivit om samma sak.