Emmaboda kommun höjer skatten med 50 öre

Vid kommunstyrelsens sammanträde i eftermiddag togs budgeten för 2020. Nämnderna får en förstärkning på totalt 9 miljoner kronor och skatten höjs med 50 öre per intjänad 100-lapp.

Budgetförslaget ska slutligen fastställas av kommunfullmäktige den 17 juni. Innan dess kommer förslaget tas upp på bland annat Cesam.

- Jag ska inte påstå att jag tycker det är roligt beslut att höja skatten men bedömningen är att det är nödvändigt, säger Johan Jonsson (C), kommunstyrelsens ordförande Emmaboda kommun.

Budgetförslaget för 2020 har fått respons från alla partier utom Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

- Socialdemokraterna tog initiativ att delta i budgetprocessen. Vi vill som största parti ta ansvar! Det är en styrka att göra detta gemensamt. Orsakerna till den försämrade ekonomin beror på ökade kostnader för skola och äldreomsorg samt minskade statsbidrag, säger Maria Ixcot Nilsson (S), ledamot i kommunstyrelsen.

I förslaget finns en förstärkning till nämnderna på sammanlagt nio miljoner kronor varav bildningsnämnden får 5 miljoner och socialnämnden får 3,5 miljoner. Samtidigt måste bildningsnämnden och socialnämnden spara cirka sju miljoner kronor respektive cirka 4-5 miljoner under resten av 2019 för att nå en budget i balans 2020.

- Skattehöjningen blir verklighet 2020 och kommer ge 8,5 miljoner per år. Den bidrar till att klara vårt överskottsmål på två procent, 12 miljoner. Men främst görs den för att klara vår verksamhet. Ytterligare besparingar skulle få konsekvenser för främst elever och äldre. Sedan vill vi inte låna till investeringar som står framför oss i närtid, säger Johan Jonsson.

35 miljoner kronor finns i investeringsbudgeten och den behövs främst till renovering av högstadiet och simhallen.