Avtal brottsförebyggande arbete

Vid terminens sista kommunfullmäktige undertecknade kommunalrådet, Johan Jonsson och tf lokalpolisområdeschef Lotta Petersson en samverkansöverenskommelse och ett medborgarlöfte mellan kommunen och Polisen för det brottsförebyggande arbetet i Emmaboda kommun.

Avtalen skrivs för att ta ett samlat grepp mot brottslighet och oro för brott men också för att underlätta samarbete och bidra till att Polisen och kommunen har samsyn på brottsproblem, dess orsaker och vilka åtgärder som ska vidtas.

De prioriterade samverkansområdena är:

  • öka känslan av trygghet i lokalsamhället
  • minska oron för stölder
  • förbättra trafiksituationen från höga hastigheter och buskörning samt
  • minska användandet av tobak, alkohol och narkotika bland ungdomar

Ta del av dokumenten:
Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Nybro och Emmaboda kommun

Medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Nybro och Emmaboda kommun