Agenda 2030 lyftes på kommunfullmäktige

Emmaboda kommun har bett Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) att titta på kommunens nuläge och utmaningar utifrån FN ,s 17 Hållbarhetsmål, Agenda 2030, De Globala målen.

Maria Price, kanslichef RKA var inbjuden till Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september. Inbjudna var även kommunkoncerngruppen/ledningsgruppen, tillsammans med nyckelpersoner från respektive förv/bolag.

Maria pekar på viktiga fokus för att lyckas för en analys av nuläget.

  • Se helheten.
  • Samarbeta!
  • Identifiera mönster, beteenden och kulturer som behöver förändras.

Emmaboda står inför många utmaningar inom våra verksamheter som kommunen kan påverka och har ansvar för så som skola, äldreomsorg, infrastruktur men även invånarnas hälsa, mående och försörjning.

Många av utmaningarna är de samma som för många av Sveriges kommuner och kommer med all sannolikhet kräva gemensamma krafter lokalt, regional och nationellt.

Utmaningarna innebär delar som måste förbättras men lika viktiga är de delar som innebär att vi ska bibehålla det vi är duktiga på.

Vad är Agenda 2030? Agenda 2030 med 17 globala mållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Vill du läsa mer om Hållbarhetsmålen välj länkarna här under.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson för Emmaboda kommun
Tommy Persson
Tel. 0471-24 90 56
Tommy.persson@emmaboda.se