Hållbarhetsveckan 2023

Illustration 17 globala målen

Schemat för hållbarhetsveckan i Emmaboda kommun har fått en egen sida som kommer uppdateras under veckan.

I september 2015 enades medlemsländerna i FN om att tillsammans arbeta för en hållbar utveckling. Den övergripande visionen formulerades i Agenda 2030 och kompletterades med 17 globala mål. För att de generationer som kommer ska ha samma möjligheter som vi, måste vi leva på ett hållbartsätt idag.

I år kommer vi uppmärksamma hållbarhetsveckan dels genom föreläsningar på Möjligheternas hus tisdag, onsdag och fredag. Dels genom information av budget-och skuldrådgivaren på biblioteket på onsdag samt information om vilket stöd barnfamiljer med barn i åldern 0-6 år kan få på familjecentralen på fredag.

Dessutom kommer vi har en digital informationskampanj på facebook och filmerna kommer också läggas upp på hållbarhetsveckans egna sida. Öppnas i nytt fönster.

Välkomna till årets hållbarhetsvecka!

Till toppen