Cheferna i Emmaboda kommun utbildas i Barnkonventionen som ska bli svensk lag

Emmaboda kommun har startat sitt arbete med implementering av konventionen som ska finnas med i vårt arbete i alla verksamheter på alla platser och när alla beslut tas. 

Det är även tagits ett politiskt beslut om implementering, att en arbetsgrupp ska bildas och att kommunen ska ta stöd och samverka med SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Kommunfullmäktige fick liknande utbildning i våras 2017.

Utbildare vid båda tillfällena är Elizabeth Englund, sakkunnig i barnrättsfrågor på SKL.

- Nästa steg blir att sätta samman en arbetsgrupp, göra en plan och genomföra utbildningar. Vi kommer även att inventera vad som görs idag inom barnkonventionen. Arbetet med barnkonventionen är långsiktigt och kontinuerligt, säger Tommy Persson, kommunsekreterare och Pernille Järemo Jönsson, skolpsykolog.