Lotta Tebäck lämnar sin tjänst som bibliotekschef i Emmaboda kommun

Lotta Tebäck har i veckan begärt entledigande från sin tjänst.

Hon lämnar sin tjänst den 28/2. Rekryteringsarbetet påbörjas omedelbart.

För mer information om kontakta:

Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur
telefon: 0471-24 92 24
Lotta Tebäck, bibliotekschef,
telefon: 0471-24 92 02