Trygghetsmätning 2018

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen i Emmaboda och ett flertal andra kommuner årligen en trygghetsmätning.

I undersökningen är Emmaboda kommun indelad i ett antal områden där det i varje område gjorts ett slumpvist urval, i åldersgruppen 16-85 år, på 300 personer från folkbokföringen som får möjlighet att svara på frågor om trygghet.

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställes ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. I undersökningen vill vi veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Vi är mycket angelägna att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt.

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Undersökningen kommer att skickas ut till de som tillfrågas med början den 20/8 och insamlingen avslutas den 9/10. Under denna tid kommer två påminnelser att skickas.

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Polisinspektör Mats Trulsson

Telefon 010-56 20 200