Inbjudan till Trygghetsvandring i Långasjö den 24 oktober

Den 24 oktober genomförs en trygghetsvandring i Långasjö. Alla som har ett intresse av ett tryggare Långasjö är välkomna att delta. Samling vid Allaktivitetshuset Träskon, Kyrkvägen 38 kl 1700.

Bakgrund

Trygghetsvandringar är en flexibel metod för att upptäcka och åtgärda platser som upplevs som otrygga eller bedöms vara osäkra

Ett av syftena med att genomföra en trygghetsvandring är att i dialog medborgare, polis och kommunala tjänstepersoner och politiker öka tryggheten så att fler vill och vågar röra sig i sitt närområde. Trygghetsvandringarna handlar dock inte bara om trygghet och säkerhet. De kan också ses som ett demokratiskt instrument för att förmedla medborgarnas åsikter till beslutsfattare. För exempelvis samverkansgrupper mellan kommun och polis är trygghetsvandringar ett utmärkt sätt att samla in kunskap om ett område och få reda på vad medborgarna tycker om sin närmiljö.

Caroline Gyberg, kommunpolis kommer tillsammans med Niclas Karlsson, säkerhetssamordnare att leda trygghetsvandringen.

Din medverkan är viktig. Du som är intresserad av och/eller jobbar med trygghets och säkerhetsfrågor är varmt välkommen att delta.

Dela sidan på sociala medier