Emmaboda kommun erbjuder hemleverans av matvaror till äldre inom Emmaboda och Lindås tätort

Med anledning av den uppkomna situationen kring Coronaviruset Covid -19 inför Emmaboda kommun Matservice - leverans av dagligvaror/livsmedel till personer som är 70 år och äldre eller i riskgrupp för Covid-19 boende i Emmaboda centralort och Lindås tätort.

Erbjudandet riktar sig till hushåll där samtliga är 70 år eller äldre och/eller ingår i riskgrupp och gäller i ett första steg t.o.m. den 1 maj 2020, men kan komma att förlängas med anledning av spridningen av Covid-19.

Kunden kontaktar den butik som den vill ha sin matleverans från. De butiker som har avtal för Matservice och kan väljas är:

- ICA Supermarket Emmaboda, Järnvägsgatan 28, 361 30 Emmaboda, tel. 0471-481 80

- ICA Nära Lindås, Södra Lindåsgatan 25, 361 42 Lindås, tel. 0471-100 49

Butikerna kan ha olika system för hur de tar emot beställningen t ex digitalt, telefon, blankett. Vid beställning måste kunden vara beredd att uppge, namn, adress, telefonnummer, ålder och eventuellt kundnummer. Beställningsdag och leveransdag kan variera mellan butiker. Varor kan vara slut och ersättningsvara får väljas av butiken eller strykas från beställningen.

Betalningssätt:

Butikerna kan ha olika betalningsmöjligheter:

Via betalkort, Swish, fakturering alt Babs-maskin som då hanteras av den som kör ut varorna.

Betalkortsnummer måste kommuniceras direkt till vald butik.

Leverans:

Det går att få max en matleverans per hushåll och vecka. Det är inte tillåtet att beställa leverans av flera butiker samma vecka. Överträdelser medför skadeståndsansvar gentemot Emmaboda kommun.

Själva leveransen är kostnadsfri, men butiken har rätt att ta ut 25 kr i administrativ avgift.

För mer information kontakta:

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se