Delar av kommunadministrationen jobbar på distans

Från och med måndagen den 13 april börjar delar av kommunadministrationens personal att jobba delar av arbetstiden på distans.

Syftet med att arbeta på distans är:

  • Att minska risken för att viktiga funktioner slås ut samtidigt.
  • Att det bidrar till att minska den allmänna smittspridningen i samhället.
  • Att vi har friska medarbetare som kan kallas in till egen eller annan verksamhet vid behov.

Vid de tillfällen som en person arbetar på distans så nås den enklast på vanlig arbetstid via telefon eller mail.

Kontakta vårt Besökscenter som hjälper dig vidare på följande sätt:
Växeln: 0471 24 90 00
besokscenter@emmaboda.se