Eldningsförbudet upphävs

Från klockan 12.00 måndagen den 31 augusti upphävs eldningsförbudet i Emmaboda kommun.

Med anledning av det kallare väder med regn som under helgen passerat Emmaboda, så är det inte längre motiverat att ha kvar ett fortsatt eldningsförbud i kommunerna. Fortsatta bedömningar och analyser av brandrisken görs av räddningschef i beredskap

Trots att föreskrift om eldningsförbud upphör att gälla är det fortsatt torrt i skog och mark. Försiktighet bör vidtas vid all hantering av eld, även grillning.

Till toppen