Bekräftat fall av covid-19

Vi har ett bekräftat fall av covid-19 i kommunal verksamhet. Arbetet med smittspårning pågår och utförs av smittskyddsenheten.

Till toppen