Delar av kommunal verksamhet stängs och besök på särskilda boenden med mera avråds från och med den 7 november

Det allmänna smittläget, rörande Covid-19, har på ett fåtal veckor försämrats kraftigt även i Emmaboda kommun. Det är av stor vikt att smittspridningen dämpas, för att påverkan på hälso- och sjukvård, omsorg och samhället i stort inte ska bli för stor.

Beslutet innebär sammanfattningsvis:

  • Att allaktivitetshusen stängs.
  • Att träffpunkten i Lindås stängs .
  • Att det avråds från besök på de särskilda boendena/äldreboendena (Algutsboda är fortsatt stängt).
  • Att det avråds från besök på LSS-boenden där äldre och sköra bor.
  • Att beslutet gäller från och med 2020-11-07, till och med 2020-11-27.

- Det allmänna smittläget, rörande Covid-19, har på ett fåtal veckor försämrats kraftigt även i Emmaboda kommun. Det är av stor vikt att smittspridningen dämpas, för att påverkan på hälso- och sjukvård, omsorg och samhället i stort inte ska bli för stor, säger Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Inom ovan berörda verksamheter bor och träffas många människor inom riskgrupp för Covid-19. Det finns också ett behov av att låta äldreomsorgen fokusera på kärnuppdraget och ge personalen förutsättningar att jobba smittskyddssäkert med de brukare som finns i verksamheten.

Beslutet är fattat som ett ordförandebeslut, och ska behandlas av Krisledningsnämnden den 13 november 2020. Då undertecknad anser att beslutet är viktigt att fatta skyndsamt, samt att beslutet inte kan anses ha samhällsstörande påverkan, har undertecknad valt ett ordförandebeslut i väntan på att Krisledningsnämnden sammanträder.

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
telefon: 0471-24 90 10 Länk till annan webbplats., e-post: johan.jonsson@emmaboda.se Länk till annan webbplats.

Till toppen