Emmaboda kommun köper stationsområdet

Emmaboda stationsområde

Emmaboda kommun har tillsammans med Trafikverket kommit överens om en avsiktsförklaring om stationsområdet. Innan marken tas över måste området saneras och detaljplanen ändras.

Fastigheten, Emmaboda 2:1 som Emmaboda kommun köper har tidigare varitett stickspårområde i anslutning till Emmaboda station. Idag är stickspåren slopade och borttagna och på ytan finns ingen verksamhet. Kostnaden för sanering bekostas av kommunen.

Området sträcker sig från tunneln vid Amigo till tunneln vid brandstationen och är på 16750 m2. Emmaboda kommun vill förädla ytan och skapa en ökad trevnad på platsen i form grönområde och nya bostäder. Detaljplanen planeras antas i Emmaboda kommunfullmäktige 30 juni 2022.

Emmaboda stationsområde

Klicka på bilden för att öppna den i större format.

Till toppen