Emmaboda kommun erbjuder fortsatt stöttning av det lokala näringslivet samt hyresrabatt

Förutom den stöttning som krisledningen tog beslut om den 19 november 2020 erbjuds företag som är hyresgäster* hos Emmaboda kommun, Emmaboda Bostads AB och EMFAB hyresrabatt.

Företag som är hyresgäster i verksamhetslokaler hos Emmaboda kommun, Emmaboda bostads AB, EBA och Emmaboda fastighets AB, EMFAB: s och ingår i av Regeringen utpekade covid-19 drabbade branscher* kan ansöka om en 50% rabatt på hyran för perioden januari-mars 2021. Villkor för att beviljas stödet är att EU-kommissionen godkänner Regeringens förslag om hyresrabatt med 50% till företag i av Regeringen utpekade branscher*.

*detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Beslutet om hyresrabatt gäller från och med 2021-01-01 till och med 2021-03-31. Övriga åtgärder förlängdes samtidigt till 2021-03-31.

Till toppen