Emmaboda kommun förlänger beslut om matservice och det utökade hemsändningsbidraget

Med hänvisning det allmänna smittläget beslöt krisledningsnämnden att förlänga möjligheten till utökat hemsändningsbidrag och matservice till den 30 april 2021.

Det kommunala hemsändningsbidraget för matvaror gäller alla boende utanför Emmaboda/ Lindås tätort som är antingen 70 år eller äldre, eller personer som omfattas av Folkhälsomyndighetens riskgrupper rörande Covid-19. Matservicen kan nyttjas av ovanstående grupper, oavsett vart i kommunen man bor.

Till toppen