Fortsatt distans/fjärrundervisning på gymnasiet

Med hänvisning till det allmänna smittläget beslöt krisledningsnämnden att förlänga distansundervisningen till den 31 mars 2021.

Undantag ges enligt tidigare beslut till introduktionsprogram, särskola och dylikt, prov, praktiska moment eller liknande samt andra anledningar. Gymnasieeleverna ska fortsatt kunna hämta matlådor på Vilhelm Mobergsgymnasiet, Lindås skola, Vissefjärda skola, Johansfors skola eller Långasjö skola.

Fjärrundervisning bedrivs mellan 40-80% av tiden.

Till toppen