Fortsatt stängning av allaktivitetshus och träffpunkten i Lindås

Med hänvisning till det allmänna smittläget beslöt krisledningsnämnden att förlänga stängningen till den 28 februari 2021.

Allaktivitetshusen och Träffpunkten i Lindås är fortsatt stängda för externa besökare. Dessutom avråds alla icke nödvändiga besök på särskilda boendena/äldreboendena och besök på de LSS-boenden där äldre och sköra bor.

Till toppen