Förfallodagen för livsmedelstillsyn senareläggs till 31 december 2021

Emmaboda kommun kontrollerar regelbundet verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs. Bland annat kontrolleras butiker, restauranger och skolbespisning.

I anledning av tillsynen tar kommunen ut avgifter enligt fastställd taxa. Krisledningsnämndens beslut att senarelägga förfallodagen för livsmedelstillsyn inte gäller för verksamhet inom kommunkoncernen somdebiteras hälsoskyddsavgift.

Till toppen