Avtackning av Lennart Gustavsson (C)

På torsdagskvällen avtackades Lennart Gustavsson (C), av Kommunalrådet Johan Jonsson (C), för sin tid i Energibolagets presidium. Avtackningen skedde utomhus vid Långasjön i Långasjö.

Algutsbodas gamla kommunvapen

Emmaboda kommunvapen

Lennart har varit ordförande och vice ordförande i Energibolaget i 28 år. 1993-1994 (2år) ordförande, 1995-2019 (24 år) vice ordförande och 2019-2021 (2år) åter ordförande. Lennart sitter dock alltjämt kvar i Energibolaget styrelse.

Ett axplock av Lennarts politiska gärning:

  • Lennart kom 1966 in i Kommunfullmäktige i Algutsboda kommun. Han lämnade Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun 2018. Åren 1974-1976 (3år) och 1989-1994 (6 år) var han Kommunstyrelsens ordförande och Kommunalråd i Emmaboda kommun.
  • 1992 var Lennart med och ombildade Elverket till det som idag är Energibolaget.
  • Sedan 1980-talet har Lennart varit aktiv i Lyckebyåns vattenförbund, där han fortfarande är ordförande. Lennart är också fortsatt ordförande i Lyckebyåns vattenregleringsförening.
  • 2010 skrev Lennart en motion om ”IT-infrastruktur i hela Emmaboda kommun” till Kommunfullmäktige i Emmaboda kommun. Motionen besvarades 2011, och detta var startskottet för Fiber i hela kommunen.
Till toppen