Lokala trygghetsmätningen 2021

Polisregion Syd genomför årligen lokala trygghetsmätningar tillsammans med alla 58 kommuner i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Årets trygghetsmätning planeras med första utskick i slutet av vecka 32 vilket medför att de första enkäterna landar i respondenternas brevlådor den 16/8. Undersökningen pågår under ca två månader innan resultaten sammanställs och delas mellan kommuner och Polis.

I mitten av augusti kommer ca 73 000 personer mellan 16 och 85 år, boende i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne att få brev med Polisen och aktuell kommun som avsändare. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera och följa framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra.

Till toppen