Nu startar Föreningsrådet i Emmaboda kommun

Föreningsrådet är ett nytt råd som ska träffas minst två gånger om året och som ska fungera som rådgivande organ till kommunens styrelse och nämnder. Första mötet hålls den 14 september kl.9.00 till 11.00.

Syftet med rådet är att verka för frågor som rör hälsa och välbefinnande. Tanken är att deltagarna i rådet ska bestå av en blandning av politiska företrädare och representanter från idrottsföreningar, eller andra föreningar som bidrar till förbättrad hälsa och förbättrat välbefinnande. För att bistå rådet kommer även berörda tjänstepersoner att närvara på rådets möten.

Läs gärna mer om Föreningsrådet i bilagan ”Reglemente för Föreningsrådet, Emmaboda kommun” , 100.6 kB. för att få mer information om syftet med Föreningsrådet och vad rådet har för uppgifter.

Är er förening en av de föreningar som vill vara med?

Vill ni i er förening vara representerade i Föreningsrådet eller få mer information och kunna ställa frågor?

Hör gärna av er till nämndsekreterare Anneli Karlsson för att meddela att ni vill delta eller för att få mer information.

Anneli Karlsson, Nämndsekreterare
anneli.karlsson2@emmaboda.se Tel. 0471 - 24 92 17

Till toppen