Kungörelse flytta fordon

Till registrerad ägare av fordon med chassinummer 916927-L. (Fordonet hade tidigare registreringsnumret WGG088).

Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt på fastigheten Ingemundebo 2:8 en längre tid. Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 30 oktober 2018, kommer fordonet att skrotas.

Dela sidan på sociala medier