Kungörelse flytta fordon

Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer DFD 329.

Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt på grusplanen vid Långgatan i Emmaboda en längre tid. Om inte rubricerade fordon är borttaget senast 20 juni 2019, kommer fordonet att skrotas.