Kungörelse flytta fordon

Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer TOU 724.

Det har kommit för kännedom att rubricerat fordon har varit uppställt på Teandervägen i Lindås en längre tid. Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 18 februari 2019, kommer fordonet att skrotas.