Socialnämnden 2019-08-28

Protokollet är justerat: 2019-08-30
Sammanträdesdatum: 2019-08-28
Datum för anslagsuppsättande: 2019-08-30
Datum för anslags nedtagande: 2019-09-20
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret Emmaboda kommunhus
Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson