Socialnämndens utskott 2019-09-04

Protokollet är justerat: 2019-09-19
Sammanträdesdatum: 2019-09-04
Datum för anslagsuppsättande: 2019-09-04
Datum för anslags nedtagande: 2019-09-26
Förvaringsplats för protokollet: SOcialkontoret, Emmaboda kommun
Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson