Bildningsnämnden

Protokollet är justerat: 2019-09-05
Sammanträdesdatum: 2019-08-29
Datum för anslagsuppsättande: 2019-09-05
Datum för anslags nedtagande: 2019-09-27
Förvaringsplats för protokollet: Bildningskontoret, Emmaboda kommunhus
Kontaktperson: Anneli Karlsson